LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỌC SINH NHẬN XÉT LẪN NHAU?


Sat Jul 23 69 Views

Nhận xét lẫn nhau là gì và tại sao nó lại quan trọng?

Nhận xét lẫn nhau được hiểu là xem xét một tác phẩm được viết bởi một người nào đó có trình độ ngang bạn về kỹ năng hoặc khả năng và đưa ra phản hồi cho họ.

Các nhà giáo dục thường được kêu gọi để đưa ra một số quyết định quan trọng. Chúng tôi phải đưa ra quyết định để đáp ứng nhu cầu của học sinh. Với tư cách là nhà giáo dục, chúng ta có thể đưa ra quyết định về học sinh của mình như thế nào và đảm bảo tác động của chúng sẽ dẫn đến thành công cho chúng?

Để việc chỉnh sửa đồng đẳng thành công, người hướng dẫn phải có sự rõ ràng về những thay đổi cần thiết trong lớp học. Đầu tiên và quan trọng nhất, người hướng dẫn phải nghĩ đến những điều sau:

  • Mô hình lớp học
  • Tài nguyên
  • Môi trường
  • Tập huấn

Mô hình lớp học

Người hướng dẫn phải phát triển một mô hình lớp học có tổ chức và hoạt động tập trung vào sự cải thiện của người học. Người hướng dẫn phải có khả năng tương tác và kết nối với học viên, xem xét không gian lớp học và xác định cách bố trí lớp học phù hợp nhất với nhu cầu của học viên.

Tài nguyên

Nhận xét lẫn nhau bắt đầu bằng việc suy nghĩ lại cách có thể phân phối tất cả các tài nguyên hiện có cho học sinh. Người hướng dẫn nên cung cấp các nguồn mà hầu hết mọi người đều có thể truy cập được. Học sinh cần có công cụ viết tốt.

Môi trường

Thiết lập một môi trường nơi học sinh có thể nhận phản hồi từ nhau mà không gặp bất kỳ rào cản nào. Xác định cách bạn sắp xếp nhóm sinh viên của mình và cách họ tương tác với nhau.

Tập huấn

Việc đào tạo tốt sẽ giảm thiểu các vấn đề và tăng khả năng thành công của học sinh. Người hướng dẫn cần tổ chức các buổi nhận xét thường xuyên để đảm bảo học sinh nắm rõ các kỹ thuật biên tập.

Để người học thành công thì các con cần được đào tạo về cách chỉnh sửa. Người hướng dẫn phải dạy cách nhận xét hiệu quả cho các bạn cùng lớp.

Tại sao nhận xét lẫn nhau lại quan trọng?

Chỉnh sửa ngang hàng giúp học sinh theo những cách sau:

  • Cung cấp các giải pháp được nhắm mục tiêu để cải thiện trải nghiệm học tập
  • Tăng khả năng hiểu và tiếp thu của mỗi học sinh
  • Thúc đẩy sự quan tâm lẫn nhau trong học tập hợp tác bằng cách tăng sự thoải mái trong đó các bạn học và xác nhận khả năng hiểu
  • Kết nối hỗ trợ giữa các đồng nghiệp sẽ dẫn đến kết quả học sinh thành công bằng cách thiết lập sự phụ thuộc lẫn nhau và đánh giá cao trong khi dập tắt cạnh tranh đối đầu
  • Tạo ra một nền văn hóa của lòng trắc ẩn khi các đồng nghiệp thực hiện cam kết cá nhân để giúp đỡ bạn cùng lớp của họ và do đó cải thiện thành tích chung của học sinh.
  • Các chiến lược dạy học sinh đồng đẳng

 

Nguồn: https://www.teachhub.com/teaching-strategies/2020/06/how-to-teach-students-peer-editing/

Duyên Vũ lược dịch.