TESOL – HCMC Association hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh


Wed Mar 1 2576 Views

Ngày 18-4, 2009 tại đại hội lần 2 (2009-2012) của Hội Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh TPHCM (TESOL), PGS-TS Đỗ Huy Thịnh đã được tái đắc cử Chủ tịch của TESOL. Trong nhiệm kỳ 2, TESOL sẽ tăng cường công tác nghiên cứu, bồi dưỡng lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên, hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh. TESOL là tổ chức nghề nghiệp trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh đầu tiên trong cả nước thành lập từ năm 2006, hiện có 186 hội viên.