# info@tesolhcmc.com
  • VI
  • EN

TEACHING TIPS

Engaging-Classroom-Games
Năm điều kiện tiên quyết cho việc học tập hiệu quả là ngữ cảnh, tính xác thực, động lực, quyền tự do mắc lỗi và quyền tự chủ của người học. Tài liệu giảng dạy và học tập của Cambridge English khai thác sức mạnh của ngữ cảnh và tính xác thực bằng cách tạo […]
VIEW MORE
4
Hãy tưởng tượng rằng bạn là sinh viên năm nhất trong một lớp sinh học. Lớp học hôm nay nhằm trả lời cho câu hỏi: Sự sống là gì? Có hai cách để trả lời.  Cách truyền thống (từ lý thuyết đến ví dụ) Cách trực tiếp là xem xét danh sách đặc điểm mà […]
VIEW MORE
bai-tap-cau-truc-encourage
Học sinh của bạn đã từng: không muốn lên tiếng? từ chối tham gia các họat động? Ngại ngùng xấu hổ mỗi khi bị gọi tên? Theo đuổi sự hoàn hảo quá mức? Có người còn lắp bắp và không nói nổi hai câu trong một bài thuyết trình, dù là những học sinh thật […]
VIEW MORE
2011d
Có thể bạn đã quen thuộc với những trang web này hoặc đây là lần đầu tiên bạn biết đến. Dù sao thì mỗi trang web đều là nguồn tài liệu sẵn có cho nhu cầu giảng dạy ESL và là một cách làm mới giáo án cũng như cách phản hồi câu hỏi của […]
VIEW MORE