# info@tesolhcmc.com
  • VI
  • EN

LATEST NEWS

Không yêu cầu quá giỏi tiếng anh nghe nói (kỹ năng này bạn sẽ được luyện thêm trong quá trình làm việc). Ưu tiên bạn nào đã có bằng TOEIC/TOEFL/IELTS (để giúp bạn thêm tự tin khi đứng làm trợ giảng). Công việc chủ yếu : sắp xếp lịch học cho sinh viên và lịch […]
VIEW MORE
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).
VIEW MORE
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).
VIEW MORE
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).
VIEW MORE