# info@tesolhcmc.com
  • VI
  • EN

LATEST NEWS

z3135021763748_2a71b91d4903667414e6bf7376b79ad9
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).
VIEW MORE
z3135021763748_2a71b91d4903667414e6bf7376b79ad9
Sáng ngày 22/01/2022, Hội Nghiên Cứu và Giảng Dạy Tiếng Anh TP.HCM đã phối hợp với Horizon TESOL đồng tố chức buổi hội thảo trực tuyến với chủ đề TEACHING ELEMENTARY MATH AND SCIENCE IN ENGLISH: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES và một buổi Lễ Tốt nghiệp đặc biệt qua nền tảng trực tuyến với gần 300 […]
VIEW MORE
021121_horizone_cover
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).
VIEW MORE
021121_horizone_cover
Sáng ngày 30/10/2021 vừa qua, một buổi lễ tốt nghiệp đặc biệt của các “giáo viên tiếng Anh” từ những lớp TESOL online đã được Horizon TESOL tổ chức theo hình thức trực tuyến, ghi dấu một hành trình đầy tự hào của cả “thầy và trò”. Bởi đây là những lớp học TESOL được khai giảng […]
VIEW MORE