# info@tesolhcmc.com
  • VI
  • EN

LATEST NEWS

;
Sáng ngày 14/5/2022, Hội Nghiên Cứu và Giảng Dạy TP.HCM đã phối hợp với Horizon TESOL đồng tổ chức buổi hội thảo trực tuyến với chủ đề BEST PRACTICE AND EDTECH IN TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS (TEYL) CLASSROOM và buổi Lễ Tốt Nghiệp qua nền tảng trực tuyến với hơn nhiều người tham dự. […]
VIEW MORE
Screen Shot 2022-04-02 at 14.34.36
LIVE WEBINAR “BEST PRACTICE AND STRATEGIES FOR TEACHING THE IELTS TEST” VÀ LỄ TỐT NGHIỆP THÁNG 4.2022 Sáng ngày 2/4/2022, Hội Nghiên Cứu và Giảng Dạy TP.HCM đã phối hợp với Horizon TESOL đồng tổ chức buổi hội thảo trực tuyến với chủ đề BEST PRACTICE AND STRATEGIES FOR TEACHING THE IELTS TEST và buổi […]
VIEW MORE
z3135021763748_2a71b91d4903667414e6bf7376b79ad9
Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Anh (Mỹ).
VIEW MORE
z3135021763748_2a71b91d4903667414e6bf7376b79ad9
Sáng ngày 22/01/2022, Hội Nghiên Cứu và Giảng Dạy Tiếng Anh TP.HCM đã phối hợp với Horizon TESOL đồng tố chức buổi hội thảo trực tuyến với chủ đề TEACHING ELEMENTARY MATH AND SCIENCE IN ENGLISH: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES và một buổi Lễ Tốt nghiệp đặc biệt qua nền tảng trực tuyến với gần 300 […]
VIEW MORE